دکتر سید محسن هاشمی نیا

متخصص درمان ریشه


بیوگرافی

دکتر سید محسن هاشمی نیا
مدارک تحصیلی:
دیپلم تجربی ـ اصفهان ـ دبیرستان ادب 1360
فارغ التحصیل دوره دکتری دندانپزشکی دانشکده دندانپزشکی اصفهان 1372
فارغ التحصیل دوره تخصصی اندودنیتکس دانشکده دندانپزشکی اصفهان 1376

سوابق استخدامی
استادیار گروه اندودنیتکس دانشکده دندانپزشکی اصفهان 1386 ـ 1377
دانشیار گروه اندودنیتکس دانشکده دندانپزشکی اصفهان 1386
استاد گروه اندودنیتکس دانشکده دندانپزشکی اصفهان از تیرماه 1393
سوابق اجرایی
مدیر گروه اندودنیتکس دانشکده دندانپزشکی از 1391 تاکنون
مدیر گروه اندودنیتکس دانشکده دندانپزشکی 1385 ـ 1387
معاون گروه اندودنیتکس دانشکده دندانپزشکی 1383 ـ 1385 ـ 1387 ـ تا کنون
عضو شورای پژوهش دانشکده دندانپزشکی 1380 ـ 1381 ـ 1385 ـ تاکنون
مسئول واحد دندانپزشکی اداره نظارت بر درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 1376 ـ 1377
عضو کمیته و گروه تشویق دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 1380 ـ 1382
کارشناس دندانپزشکی جهت بررسی پرونده های انتظامی سازمان نظام پزشکی 1388 تا کنون
دندانپزشک معتمد سازمان بیمه خدمات درمانی جهت تأیید و بررسی نسخ اصفهان 1380 تا کنون
عضو هسته آموزشی EDC دانشکده دندانپزشکی 1382
قائم مقام معاون اداری مالی دانشکده دندانپزشکی 1381 ـ 1383
عضو کمیته اجرایی چهارمین همایش بین المللی انجمن اندودنیتکس ایران 1378 ـ 1379
عضو شورای فرهنگی دانشکده و نماینده ریاست دانشکده در شورا 1382 تا کنون
عضو کمیته اجرایی نهمین همایش بین اللمللی انجمن اندودنیتسهای ایران 1384 ـ 1385
سوابق پژوهش
راهنمای بیش از 30پایان نامه دوره دکتری و تخصصی دندانپزشکی
چاپ بیش از 30مقاله پژوهش در مجلات علمی پژوهش داخل و خارج از کشور
ارائه مقاله در کنگره های علمی داخل و خارج از کشور
ترجمه کتاب اصول بالینی درمان ریشه (هارتی)
افتخارات رتبه اول و کسب درجه ممتاز بورد تخصصی در رشته اندودنیتکس سال 1377 در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
علائق پژوهشی
میکرو بیولوژی و بررسی سیل کرونال و آبیکال در اندودنیتکس
مواد و وسایل اندودنیتکس
عضویت در انجمن ها و گواهیها
عضویت در انجمن اندودنیتکس های ایران
عضو مرکز تحقیقات دندانپزشکی پرفسور ترابی نژاد
گواهی Dental Laser Workshop از دانشگاه Aachen (آلمان) Zoou
گواهی اولین دوره آموزشی جامع ایمپلنت دندانی از دانشکده دندانپزشکی اصفهان 1386
آدرس مطب : 1
تلفن : 32240085 - 031
بیوگرافیمطالب و مقالاتصفحه اصلیسوالات پزشکیپیامهای کاربرانسایتهای دیگر